Persbericht juni 2012: Operationele resultaten Westplan Investors verbeteren sterk

Atlanta/Lisse,– De Amerikaanse beleggingsonderneming Westplan heeft over het eerste kwartaal van 2012 de operationele resultaten van haar huurwoningportefeuille sterk verbeterd.

  • Hoofdpunten eerste kwartaal 2012 (tussen haakjes eerste kwartaal 2011)
  • Netto Operationeel inkomen gestegen met 11,4% gestegen tot $9.389.294 ($8.432.128)
  • Gemiddelde bezettingsgraad gestegen naar 93,1% (92%)
  • Like-for-like huurgroei +4,7%


Patrick van Harderwijk, directeur van Westplan: “We kunnen terugkijken op een zeer goed operationeel kwartaal, waarin door de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige huurwoningen in en rondom grote steden in het zuiden van de VS de effectieve huren en bezettingsgraad flink zijn toegenomen. Dat is niet alleen binnen onze portefeuille zichtbaar maar in de gehele markt. Daarnaast hebben wij onze bedrijfsprocessen, beloningssystemen en aandacht met name gericht op het verhogen van de effectieve huren en daarmee het netto operationeel inkomen van de portefeuille. We zijn blij dat dit nu zijn vruchten afwerpt. Nadat in 2011en in het begin van 2012 de herfinanciering van vrijwel onze gehele portefeuille is afgerond, hebben we over het eerste kwartaal bijna $3,2 miljoen kunnen uitkeren aan onze investeerders en we verwachten dat we dit de komende kwartalen kunnen continueren.”

De ontwikkelingen op portefeuilleniveau waren als volgt:

  • De gemiddelde bezetting van de Amerikaanse huurwoningportefeuille van Westplan Investors is verder gestegen. Eind eerste kwartaal lag de gemiddelde bezetting op 93,1%, een verbetering van 1,1% ten opzichte van het eerste kwartaal 2011.
  • De gemiddelde effectieve huur van nieuw afgesloten huurcontracten lag op 31 maart 2012 op $915 per maand. De huur ligt daarmee 2,1 % hoger dan de huur over het vierde kwartaal 2011. Op jaarbasis is de huurprijs gestegen met 4,7%.
  • Deze gunstige ontwikkelingen op de huurmarkt in de regio’s waar Westplan actief is, resulteren in een 1,5% hoger inkomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2011. Over het jaar gemeten is het totale inkomen gestegen met 6,9%.
  • Het netto operationeel inkomen is het afgelopen kwartaal met 5,9% toegenomen. Ten opzichte van 12 maanden geleden is het netto operationeel inkomen gestegen met 11,4%.


Overige zaken
Voor de komende kwartalen verwachten wij dat de huurgroei en verbetering van het operationeel inkomen in de portefeuille zich verder zal doorzetten.


Over Westplan Investors
Westplan is een beleggingsonderneming die voor institutionele en particuliere beleggers fondsen initieert met een focus op huurwoningen in het zuiden van de VS in en rondom grote steden. In totaal bezit Westplan 8.500 huurwoningen en circa 92.000 m2 commercieel vastgoed in de VS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick van Harderwijk of Taco Ulrich

Onze website maakt gebruik van cookies. Door verder te browsen op onze website, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.